جستجوی سریع
حداقل
حداکثر
S.Meter
قیمت
خواص برای اجاره
خواص برای فروش
مظنهء ارز
خرید
فروش
Dolar
0,00 TL
0,00 TL
Euro
0,00 TL
0,00 TL
Antalya هوا
CAntalya
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 1+1
نوع ملک
: مسکن
قیمت
: 1.250,00 TL
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 2+1
نوع ملک
: مسکن
قیمت
: 1.100,00 TL
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
نوع ملک
: در محل کار
قیمت
: 2.000,00 TL
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 4+1
نوع ملک
: مسکن
قیمت
: 810.000,00 TL
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
نوع ملک
: مسکن
قیمت
: 580.000,00 TL
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
نوع ملک
: مسکن
قیمت
: 545.000,00 TL
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
نوع ملک
: مسکن
قیمت
: 510.000,00 TL
شناسایی : 121080-35
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 1.100,00 TL
شناسایی : 12108032
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 425.000,00 TL
شناسایی : 12108040
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 1+1
قیمت
: 1.250,00 TL
شناسایی : 89568523
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 237.000,00 TL
شناسایی : 26102004
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 575.000,00 TL
شناسایی : 26102006
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 550.000,00 TL
شناسایی : 09122014
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 3+1
قیمت
: 325.000,00 TL
شناسایی : 0251984
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
قیمت
: 2.000,00 TL
شناسایی : 121080-17
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 3+1
قیمت
: 350.000,00 TL
شناسایی : 12108020
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 5+1
قیمت
: 505.000,00 TL
شناسایی : 12108021
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 1+1
قیمت
: 285.000,00 TL
شناسایی : 12108023
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 3
قیمت
: 555.000,00 TL
شناسایی : 12108045
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 4+1
قیمت
: 810.000,00 TL
Reverse Duplex Unfurnished, 4 + 1 Seperate Kitchen in Erenköy Neighborhood
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Kepez
اتاق نشیمن
: 4+1
قیمت
: 367.000,00 TL
شناسایی : 12108042
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 510.000,00 TL
شناسایی : 12108043
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 545.000,00 TL
شناسایی : 12108044
شهرستان
: Antalya
ناحیه
: Muratpaşa
اتاق نشیمن
: 2+1
قیمت
: 580.000,00 TL
Copyright 2021 © Koçyiğit Emlak Phone : +90 552 691 57 78 E-Mail : info@realestate07.com